Mugnetind med Brudesenga, Beito i forgrunnen.
Solgt